top of page

IBU PEJABAT MAJLIS SUKAN NEGERI SARAWAK
 

PEJABAT PENGARAH
 

Awang Putrayusrie Hj Awang Redzuan
Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak
       082-513 915 / 082-536 241
       putra3434@ssc16.gov.my

Unit Pengurusan Dan Sumber Manusia

Jubali.jpeg

Jubali Haji Suhaili
Ketua Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia

082-536 241

Unit Kewangan

Rohaida.png

Rohaida Binti Kedri
Penolong Akauntan

082-536 241

Unit Integriti dan Governans & ICT (webmaster)

Grace.png

Grace Tony
Penolong Pegawai Belia dan Sukan

082-536 241

Unit Perolehan

Yusuf Ismail.png

Yusuf Bin Ismail
Pembantu Pentadbiran 

082-536 241

Unit Pengurusan Aset & Stor

Gloria2.jpeg
Harision.png

Gloria James Juat
Pegawai Belia dan Sukan

082-536 241

Harrison Ak Beim
Pembantu Tadbir

082-536 241

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUKAN DAN PERSEDIAAN SUKMA

Unit Sukan

Talib.png
Awg Fadilah.png

Abdul Muktalib Haji Mohamad
Pegawai Belia dan Sukan

082-536 241

Unit Sukan Teras

Awang Fadilah Bin Jaya
Ketua Unit Sukan Teras

013-848 8180

PEJABAT BAHAGIAN (MAJLIS SUKAN NEGERI SARAWAK)

ZON TENGAH

Hii.png

Pegawai Menguasa Sibu

Hii King Hung
Pembantu Belia dan Sukan

084-255 060

Tugang.png

Pegawai Menguasa Kapit

Paul Ikom Augustine
Pembantu Belia dan Sukan

Pegawai Menguasa Sarikei

Tugang Tamba
Pembantu Belia dan Sukan

Paul.png

084-651 570

084-798 504

ZON UTARA

Ajis.png
Aric.png
Jolene.png

Pegawai Menguasa Miri

Jolene Leong
Penolong Pegawai Belia dan Sukan

Pegawai Menguasa Bintulu

Abdul Ajis Kon Bin Mohamad Ghazali 
Pembantu Belia dan Sukan

086-254 686

085-420 708

Pegawai Menguasa Limbang

Aric Philbert Sehat
Pembantu Belia dan Sukan

085-213 697

bottom of page