Majlis Sukan Negeri Sarawak

Unit Teknologi Maklumat

PEJABAT PENGARAH

Bahagian Perkhidmatan Korporat

Unit Pengurusan Dan Sumber Manusia

Unit Hal Ehwal Korporat

Unit Aset & Inventori

Prokumen

Bahagian Kewangan

Unit Bajet

Unit Akaun

Unit PayRoll

Unit Lejer